Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-08-02 18:52:10

O segregacji w oświacie i nowych kartach parkingowych


Problematyce edukacji włączającej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz nowym kartom parkingowym poświęcone są m.in. najnowsze numery „Integracji”, udostępniane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

                Wg danych GUS dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia jest już 18 – 20 procent. Nie wszystkie powinny trafiać do szkół specjalnych. Dla większości z nich powinno być miejsce w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych ich miejscu zamieszkania. I temu ma służyć edukacja w (...)

2015-07-25 00:01:16

Doceniono sukcesy małych i dużych


Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa aktualnie 78 dzieci, w tym 62 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało trzecią edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i mło (...)

2015-07-22 13:36:55

Wakacje w Górach Sowich


16 dzieci z terenu powiatu gostyńskiego spędza dwa tygodnie w Sokolcu w Górach Sowich. Pobyt dla uczestników jest całkowicie nieodpłatny dzięki realizacji tego wypoczynku w ramach projektu Stowarzyszenia Wspólnota BONA FIDE, realizowanego na terenie powiatu gostyńskiego przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. Projekt uzyskał dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Poznaniu na realizację wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.

(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności