Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-07-21 22:16:51

Sukcesy małe i duże


Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa łącznie 76 dzieci, w tym 60 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło drugą edycję konkurs pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.
(...)

2014-07-17 23:46:33

Podróż za jeden uśmiech


,,Podróż za jeden uśmiech­’’ - pod takim hasłem odbywały się półkolonie w Gminie Piaski.  Uczestniczyło w nich 80 dzieci z całej gminy. Półkolonie sfinansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piaskach, a zorganizowało Stowarzyszenie ,,DZIECKO” i  Zespół Szkół w Bodzewie przy wsparciu PCPR w Gostyniu. Dzięki temu i wkładowi własnemu organizatorów ten wypoczynek był całkowicie bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Półkolonie organizatorzy zaplanowali tak, by każdego dnia dzieci udawały się na wycieczkę do innej miejscowości, w której przygotowano dla ni (...)

2014-07-13 20:34:19

Wakacje w perle Beskidów


45 dzieci z terenu powiatu gostyńskiego spędzi dwanaście dni w Wiśle w Beskidzie Śląskim u źródeł królowej polskich rzek. Pobyt dla uczestników jest całkowicie nieodpłatny dzięki realizacji tego wypoczynku w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, realizowanego na terenie powiatu gostyńskiego przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodków Pomocy Społecznej w Krobi, Pogorzeli, Gostyniu, Poniecu i Pępowie. Projekt uzyskał dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Poznaniu na realizację wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności