Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-05-03 11:48:24

Nowa siedziba CIS w Krobi


Centrum Integracji Społecznej w Krobi, działające przy Spółdzielni Socjalnej „ECCOS” rozpoczęło działalność w nowej siedzibie. Z tej okazji odbyła się (28.04.) skromna uroczystość otwarcia nowego miejsca funkcjonowania tej ważnej w systemie aktywizowania osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym placówki.Uczestniczyli w niej uczestnicy CIS, zespół pracowników CIS oraz zaproszeni go (...)

2015-05-01 11:54:02

Społecznicy szkolili się


Zakończył się cykl szkoleń, realizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie IX” poświęconych pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe (NGOs) i grupy nieformalne. Cykl siedmiu warsztatów odbywał się w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego.  Wzięli w nich udział liderzy organizacji stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych. W kolejnej  - dziewiątej już edycji programu „Działaj lokalnie” Stowarzyszenie „Dziecko” - partner PCPR w Gostyniu - rozda w formie grantów konkursowych minimum 55 tysięcy złotych na realizację projektów służących rozwojowi środowisk lokalnych. (...)

2015-04-25 08:08:28

Liczy się każda złotówka i czas!


Od 30 lat ofiarnie pomaga innym, a dzisiaj sama potrzebuje naszej pomocy. Zofia Nowak Walachnia – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie zmaga się z ciężką chorobą – wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dotychczasowe leczenie nie przyniosło pożądanych rezultatów. Pojawiło się jednak światełko w tunelu w postaci leku najnowszej generacji, który aktualnie nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Całkowity koszt terapii, to kwota ok. 300 tysięcy złotych. Odbył się już koncert charytatywny i trwa zbiórka na ten cel. Udało się zebrać tylko część niezbędnej (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności