Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-10-19 19:01:55

Sprzęt trafił do potrzebujących


Sprzęt rehabilitacyjny,  wózki dla niepełnosprawnych oraz  rolatory trafiły w ostatnich dniach do osób, które potrzebowały takiej pomocy. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu rozwozili sprzęt do rodzin na terenie całego powiatu. Sprzęt przekazywano nieodpłatnie. PCPR pozyskał ten sprzęt w ramach współpracy z holenderską organizacją Kinderhuis Bodzewo, pomagającą przede wszystkim Domom Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, ale też podopiecznym PCPR, BOIK w Piaskach i Stowarzyszenia „Dziecko”.

(...)

2014-10-10 10:11:30

Konkurs dla NGOs na prowadzenie OIKu rozstrzygnięty!


Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego d (...)

2014-10-09 23:27:55

Otwarto plac rekreacyjny przy Domu Dziecka w Gostyniu


Holenderski, polski, angielski i niemiecki rozbrzmiewały przez kilka dni w Gostyniu i w Bodzewie. Okazją do tego międzynarodowego spotkania było zakończenie pięciomiesięcznych działań, które doprowadziły do otwarcia placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Domu Dziecka w Gostyniu.

Ale zanim w  czwartkowe popołudnie (9.10.2014) uroczyście przecięto wstęgę, holenderska młodzież z Ijburg Liceum w Amsterdamie wraz ze swoimi opiekunami oraz wychowankowie i pracownicy Domów Dziecka w Gostyniu i w Bodzewie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie wspólnie montowali me (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności