Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-05-01 14:10:48

Liderzy grup nieformalnych i NGO szkolili się


Zakończył się cykl szkoleń, realizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie IX” poświęconych pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe (NGOs) i grupy nieformalne, głównie Kół Gospodyń Wiejskich. Cykl siedmiu warsztatów odbywał się w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego.  Wzięli w nich udział liderzy organizacji stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych. Wsparcia w organizacji szkoleń udzieliło też PCPR w Gostyniu. W kolejnej  - dziewiątej już edycji programu „Działaj lokalnie” Stowarzyszenie „DZIECKO” rozda w formie grantów konkursowych blisko 60 tysięcy złotych na (...)

2016-05-01 09:15:54

Opowieścią o walizce wygrała powiatowy konkurs


29 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu rozstrzygnięto XV Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. A jego organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr w 2 w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli uczestnicy zmagań finałowych, ich nauczyciele i opiekunowie oraz goście: reprezentująca Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego Magdalena Wasielewska - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społeczn (...)

2016-04-30 08:56:23

Domy dziecka i ośrodek interwencji kryzysowej pod kontrolą


Powiat gostyński prowadzi 17 placówek pomocy społecznej, w tym kilka we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cześć z nich zapewnia potrzebującym pobyt całodobowy, pozostałe z kolei oferują opiekę dzienną lub inne formy specjalistycznego wsparcia. Wszystkie zapewniają też miejsca pracy dużej grupie mieszkańców powiatu. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego bardzo ograniczone. Między innymi po to, by sprostać temu (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności